Tegen een eindbeslissing van het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden tot verlenging van terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging is geen gewoon beroep in cassatie mogelijk (art. 509x lid 2 van het Wetboek van Strafvordering). Het gaat bij verlengingsbeslissingen ten aanzien van de TBS namelijk hoofdzakelijk om feitelijke vragen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad kan wel cassatieberoep in het belang der wet nodig oordelen en instellen (art. 456 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering).