Illustratief is de conclusie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad van 8 januari 2021 (ECLI: NL: PHR: 2021: 21) in welke conclusie hij uitgebreid en helder bespreekt wanneer een werknemer recht kan doen gelden op een billijke vergoeding als bedoeld in art. 7: 682 lid 1 onder c BW wanneer een werkgever onvoldoende heeft gewaakt voor overbelasting met een burn-out als gevolg en de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

 

Belangrijke factoren zijn stelselmatig overwerken, aangeven dat er sprake is van psychische klachten, het uitsluiten van risicofactoren in de privésfeer.: