De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 29 mei 2020 NJ 2020/224 in navolging van het Hairstyle arrest een belangrijke aanvullende uitspraak gedaan over de motivering met betrekking tot de billijke vergoeding.

 

Het gaat niet alleen om het vaststellen of een werknemer recht heeft op een sociale zekerheidsuitkering maar ook dat de rechter inzicht geeft in de hoogte van deze uitkering, in vergelijking met het salaris dat werknemer zou hebben verdiend als hij niet ontslagen zou zijn en op deze wijze een begroting maakt van de schade.

 

Het is aan de advocaten om van de begroting van de schadewerk te maken om

aldus de rechter te dwingen de schade daadwerkelijk te begroten vast te leggen in een billijke vergoeding.: