Ook in deze turbulente tijd waarin het COVID-19, oftewel: het coronavirus, heerst worden verdachten aangehouden. Er heerst op dit moment bij enkele van hen onzekerheid of zij praktisch gezien nog consultatie,- of verhoorbijstand kunnen krijgen van een advocaat.

Vooropgesteld hebben aangehouden verdachten recht op consultatiebijstand én verhoorbijstand van een advocaat. Om dit recht te waarborgen en de aanbevelingen van de Nederlandse overheid, waaronder het RIVM, te kunnen naleven vindt bijstand op dit moment veelal telefonisch plaats. Ook indien u in verzekering wordt gesteld kunt u aanspraak maken op juridische bijstand van een advocaat. Zittingen die zien op verdachten die vastzitten (voorgeleidingen bij de rechter-commissaris of raadkamerzittingen) betreffen urgente zaken die door de rechtbanken dan wel gerechtshoven worden behandeld. Waar mogelijk zullen rechtszaken plaatsvinden door middel van videoconference of tele(fonisch) horen.

Bent u aangehouden als verdachte en wenst u rechtsbijstand, laat u dan door de praktische beperkingen niet in uw recht belemmeren en neem contact op met een advocaat.