Als je schuld hebt, mag er beslag worden gelegd op je inkomen (loon of uitkering). Een deel van je inkomen is echter vrij van beslag, dat betekent dat daarop geen beslag mag worden gelegd. Dat heet de beslagvrije voet. Hoe hoog het deel van het inkomen is waar geen beslag op gelegd mag worden, is afhankelijk van je woonsituatie. Zo hangt het er bijvoorbeeld vanaf of je alleenstaand bent of samenwonend/getrouwd, kinderen hebt of niet en of je ouder of jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd. De beslagvrije voet wordt bepaald door middel van een berekening. Van het deel waar geen beslag op wordt gelegd, word je geacht te kunnen leven. Dat deel kan dus veel minder zijn dan het inkomen dat je zonder beslag had.

 

Als je in het buitenland woont, maar inkomen hebt uit Nederland gelden er echter andere regels. De wet bepaalt dat op het gehele inkomen dat je uit Nederland ontvangt beslag mag worden gelegd. Dat betekent dat je, als je alléén inkomen uit Nederland hebt waar beslag op wordt gelegd, helemaal geen inkomsten meer hebt! Er wordt namelijk vanuit gegaan dat je in het land waar je woont ook nog inkomsten hebt en dat je daarvan kan leven. Dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Soms ben je afhankelijk van het inkomen uit Nederland. Heb je dan gedurende het beslag helemaal geen inkomen? Nee. De wet geeft voor deze gevallen een voorziening. Er kan dan een verzoek worden ingediend bij kantonrechter om de beslagvrije voet alsnog te laten vaststellen. Als je kan aantonen dat je in het buitenland onvoldoende middelen van bestaan hebt, kan de kantonrechter bepalen dat er tóch een beslagvrije voet moet worden vastgesteld. In dat geval mag er niet op je gehele inkomen, maar slechts op een deel beslag worden gelegd en ontvang je het andere deel om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.