Bij het vaststellen van de alimentatie, wordt er altijd eerst vastgesteld wat de behoefte aan alimentatie is. Wat zijn de maandelijkse kosten? Bij kinderen tot 18 jaar wordt de behoefte vastgesteld aan de hand van het netto gezinsinkomen ten tijde van het samenzijn en het aantal kinderen binnen een gezin en de leeftijd van het betreffende kind.

Voor jong meerderjarigen, vanaf 18 tot 21 jaar, zijn (nog) geen maatstaven ontwikkeld. Om de behoefte van jong meerderjarigen vast te stellen, wordt er steeds vaker aangeknoopt zij de Wet Studiefinanciering 2000, de zogenaamde WSF-norm. Het kan echter zo zijn dat de behoefte van de jong meerderjarige hiervan afwijkt of dat de WSF-norm om andere reden niet van toepassing is. In dat geval kan er van een afwijkende behoefte uit gegaan. Deze afwijkende behoefte dient wel goed te worden onderbouwd.

In deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen jong meerderjarigen die beroepsonderwijs volgen en jong meerderjarigen die hoger onderwijs volgen. Voor jong meerderjarigen die beroepsonderwijs volgen wordt er ook onderscheid gemaakt tussen thuiswonende en uitwonende studenten.

De behoefte aan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van jong meerderjarigen kan dus enorm verschillen.