Is het aanwezig hebben van een antiek wapen altijd strafbaar? Mag die oude revolver van uw grootvader nog aan de muur blijven hangen, of maakt u zich daarmee schuldig aan een strafbaar feit?

Dit artikel gaat kort in op de strafbaarheid van antieke wapens.

De Wet Wapens en Munitie stelt het hebben van een groot aantal wapens en munitie strafbaar. Toch bestaan daar uitzonderingen op. Deze uitzonderingen zijn onder meer in de Regeling Wapens en Munitie weergegeven.

Wanneer je bijvoorbeeld een antiek vuurwapen hebt dat is vervaardigd vóór 1 januari 1870 kan op grond van deze Regeling een vrijstelling volgen. Deze uitzondering is niet bij iedereen bekend. Ook voor een revolver die dateert van voor 1 januari 1945 en die met losse kogels of patronen (niet zijnde randvuurpatronen van kaliber .22 of centraalvuurpatronen) dienen te worden geladen, kan een vrijstelling gelden.

Omdat ook voor andersoortige wapens zoals stiletto’s, valmessen of stroomstootwapens op grond van de Regeling een vrijstelling kan gelden, is het goed deze regelgeving erop na te slaan voordat het antieke wapen van grootvader in ontvangst wordt genomen. Het is niet zo dat een vrijstelling dus enkel geldt voor mensen die bijvoorbeeld lid zijn van een schietvereniging. Door nader onderzoek te doen kan voorkomen worden dat een antiek wapen door de politie in beslag wordt genomen en dat er eventueel een strafrechtelijke vervolging volgt.