Als stiefvader of –moeder bent u, naast uw eventuele eigen kinderen, in sommige gevallen (ook) onderhoudsplichtig jegens uw stiefkinderen. Dit is het geval wanneer u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan met de vader of moeder van uw stiefkinderen én wanneer de stiefkinderen tot uw gezin behoren.

Uw stiefkinderen behoren tot uw gezin wanneer zij hun hoofdverblijfplaats bij u hebben. Maar ook wanneer kinderen tijdelijk buitenshuis wonen of op kamers, bijvoorbeeld in verband met hun studie, behoren zij nog steeds tot uw gezin. Nu is de vraag: tot welk gezin behoren stiefkinderen die op basis van een co-ouderschapsregeling de helft van de tijd bij bij hun ene ouder en de helft van de tijd bij hun andere ouder verblijven?

In geval van co-ouderschap behoren de kinderen tot twee gezinnen en dus ook tot uw gezin als stiefouder. Dit hoeft echter niet te betekenen dat u evenveel kinderalimentatie als de ouders van de kinderen moet betalen. De omvang van de onderhoudsverplichting hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Denk daarbij aan de duur van het huwelijk, de omgangsregeling, de relatie tussen de (stief)ouders en hun kind(eren) en de draagkracht van de alimentatieplichtigen. Het is daarom aan te bevelen om u hierin goed te laten adviseren.