Bij het berekenen van de draagkracht van een alimentatieplichtige moet de fiscale bijtelling voor privégebruik van een bedrijfsauto worden afgetrokken van het resultaat uit de onderneming van de alimentatieplichtige. Dit oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 11 april 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:3235).

In deze zaak moest een man kinderalimentatie betalen. Om te kijken hoeveel alimentatie iemand moet betalen wordt er een alimentatieberekening gemaakt. In deze berekening wordt, kort gezegd, gekeken wat de financiële stand van zaken was tijdens het huwelijk en welke financiële situatie de alimentatiegerechtigde dus gewend was. Daarnaast wordt gekeken wat de alimentatieplichtige daadwerkelijk op dit moment kan betalen (de draagkracht).

De in de winst- en verliesrekening opgenomen autokosten zijn reeds verlaagd met de bijtelling wegens privégebruik, hetgeen tot hogere resultaten leidt en zodoende tot een hogere inkomstenbelasting. Dat betekent dat de autokosten (inclusief de bijtelling) nog in mindering gebracht moeten worden op het resultaat.