Mr. Bart Wernik

Mr. Bart Wernik - Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Contactgegevens
Mr. B. Wernik
Tel: 023-5325 177
E-mail: bwernik@kalbfleisch.nl

Partner sedert 2000

Werkgebieden

Rechtsgebiedenregister

  • Letselschade
  • Strafrecht 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Lidmaatschap

  • Vereniging LSA (letselschade-advocaten)

Mr. Bart Wernik is advocaat bij Kalbfleisch advocaten en sinds 2000 ook partner. Zijn specialismen zijn letselschade en strafrecht (jeugd). Daarnaast heeft hij ook veel ervaring met arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en ondernemingsrecht.

Letselschade

Een specialisme is letselschade. U kunt hierbij denken aan schade ten gevolge van een verkeers- of arbeidsongeval maar ook letsel door een medische fout.
De gevolgen kunnen vaak zeer ingrijpend zijn. Al bijna twintig jaar verleent Bart Wernik juridische hulp aan slachtoffers en zie hoe zij het waarderen als een advocaat hen betrokken en deskundig bij staat met het vergoeden van hun schade, zoals smartengeld, verlies arbeidsvermogen en huishoudelijke hulp.

Met dit eerste specialisme hangt samen mijn ervaring op het terrein van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Heeft u recht op een ziekengeld, WIA-uitkering of toch WW? Mag u ontslagen worden? Zijn er andere oplossingen. Hoe ziet het reintegratie-traject er uit?Bezwaar en beroep aantekenen en er alles voor doen dat zijn cliënten hun recht kunnen halen.

Strafrecht

En ten slotte het strafrecht.
Bart Wernik streeft er naar op een betrokken wijze een strafzitting voor te bereiden.