Mr. B. Wernik

Contactgegevens
Mr. B. Wernik

Tel: 023-5325 177
E-mail: bwernik@kalbfleisch.nl

Partner sedert 2000

Werkgebieden

Rechtsgebiedenregister

  • Letselschade
  • Personen- en Familierecht
  • Strafrecht (jeugd)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Lidmaatschap

  • Vereniging LSA (letselschade-advocaten)
Bart Wernik is een goed, vast en betrouwbaar contact voor de ondernemer in het midden- en klein bedrijf voor allerlei zaken.

Een specialisme is letselschade. U kunt hierbij denken aan schade ten gevolge van een verkeers- of arbeidsongeval maar ook letsel door een medische fout.
De gevolgen kunnen vaak zeer ingrijpend zijn. Al bijna twintig jaar verleent Bart Wernik juridische hulp aan slachtoffers en zie hoe zij het waarderen als een advocaat hen betrokken en deskundig bij staat met het vergoeden van hun schade, zoals smartengeld, verlies arbeidsvermogen en huishoudelijke hulp.

Met dit eerste specialisme hangt samen mijn ervaring op het terrein van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Heeft u recht op een ziekengeld, WIA-uitkering of toch WW? Mag u ontslagen worden? Zijn er andere oplossingen. Hoe ziet het reintegratie-traject er uit?
Bezwaar en beroep aantekenen en er alles voor doen dat zijn cliƫnten hun recht kunnen halen.

En ten slotte het personen- en familierecht en het jeugd (straf) recht.
Bart Wernik streeft er naar op een constructieve wijze een echtscheiding te regelen, een omgangsregeling goed te laten verlopen en een alimentatie berekening te maken waar u op aankan.

Zijn betrokkenheid laat zich met name zien bij het voorbereiden met ouders of de jeugdige zelf van een zitting ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing begeleiden of een jeugd (straf) zitting .