Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan de Nederlandse Staat uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen indien het dwangmiddel is toegepast in strijd met de wet dan wel wanneer sprake is van veronachtzaming van fundamentele vereisten (zie: HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6956).

 

Daarnaast kan de Staat aansprakelijk worden gesteld indien achteraf uit het strafvorderlijk onderzoek blijkt – uit bijvoorbeeld een einduitspraak of anderszins – dat de verdenking van een strafbaar feit jegens een verdachte ten onrechte heeft bestaan.

 

Op het moment dat u derhalve verdachte bent (geweest) en de politie bijvoorbeeld (veel) schade tijdens de doorzoeking van uw woning of auto heeft toegebracht dan kunt u onder de voornoemde voorwaarden aanspraak maken op een schadevergoeding van de Staat.