Veel Nederlands gaan jaarlijks op wintersportvakantie. Hoewel de meeste vakantiegangers zongebruind en ontspannen terugkomen, vinden er jaarlijks geregeld ongelukken op de piste plaats.

Voor Nederlanders kan het onduidelijk zijn wie er in dat geval aansprakelijk is en in welk land een procedure aanhangig moet worden gemaakt. Waar moet je bijvoorbeeld een procedure starten als je op de piste in Oostenrijk een botsing met een Duitser hebt gehad?

Een skiongeluk heeft dus al snel een internationaal karakter, omdat het ongeluk in het buitenland plaatsvindt en met mensen met een andere nationaliteit.

De eerste vraag is dan welk recht van toepassing is. Op grond van de Rome II Verordening is de hoofdregel dat het recht van het land alwaar de schade zich voordoet van toepassing is. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt, indien de schadelijdende personen bijvoorbeeld hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben. Als twee Nederlanders op de piste in Oostenrijk een botsing hebben, dan kan voor het Nederlandse recht worden gekozen.

Hoewel het op het eerste gezicht verleidelijk is te kiezen voor een Nederlandse procedure, ligt de bewijslast in een dergelijke procedure soms lastig en is de Nederlandse rechter niet altijd bekend met de buitenlandse veiligheidsvoorschriften en de buitenlandse jurisprudentie. Bovendien schaart de Nederlandse rechter skiongelukken nog wel eens onder een sport of spelsituatie.

De tweede vraag is wanneer je als wintersporter aansprakelijk ten opzichte van een ander bent. Hiervoor zijn de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden belangrijk. De Fédération Internationale de Ski (FIS) heeft zowel algemene als specifieke verkeersregels voor skiërs en snowboarders op de piste opgesteld. Deze regels die de FIS heeft opgesteld worden betrokken in de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Gezien het internationale karakter dat er bij een skiongeluk speelt is het raadzaam een advocaat over de juridische (on)mogelijkheden te raadplegen. Probeer na een ongeval in ieder geval direct zoveel mogelijk informatie te verzamelen (getuigen, proces-verbaal, foto’s etc.).